Βοτανικός Κήπος Ξυλόπολης

Ο νέος βοτανικός κήπος της Ξυλόπολης του Δήμου Λαχανά ανέρχεται στα 80.000 τετραγωνικά μέτρα και συνολικά έχουν φυτευτεί 4.117 φυτά από 945 είδη και ποικιλίες φυτών.

1.100 ειδών και ποικιλιών από φυτά της ελληνικής και γενικότερα της μεσογειακής χλωρίδας.

Σε αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά περίπου 850 τριανταφυλλιές, περισσότεροι από 12.000 βολβοί, 980 πολυετείς πόες, 800 και πλέον θάμνοι, 50 ξυλώδη γηγενή είδη, 500 αρωματικά και 570 αγρωστώδη φυτά, καθώς και περισσότερες από διακόσιες ποικιλίες δέντρων.

Αναμένουμε σύντομα την πλήρη λειτουργία του Βοτανικού Κήπου