Οι Νερομάνες του Βερτίσκου

Σαν μάνα, που είναι πάντα δοτική στα παιδιά της, παρομοίαζαν τα προηγούμενα χρόνια, τις πηγές άφθονου νερού, τις λεγόμενες “νερομάνες”, απ’ όπου υδρεύονταν τα χωριά.

Στο Βερτίσκο του δήμου Λαγκαδά ακόμα σώζονται πολλές νερομάνες και οι κάτοικοι προχώρησαν σε σειρά έργων προκειμένου να τις αναδείξουν αλλά και να τις διασώσουν δημιουργώντας έναν χώρο δασικής αναψυχής.